Anasayfa | İletişim

HAKKIMIZDA | HİZMETLER | ÇÖZÜMLER | REFERANSLAR | KARİYER

» PROJE YÖNETİMİ
» LOJİSTİK
» Üretim Planlama ve Kontrol (PP)
» Kalite Yönetimi (QM) 
» Bakım Onarım (PM) 
» Malzeme Yönetimi (MM) 
» Satış Dağıtım (SD)
» Depo Yönetimi (WM) 
» Servis Yönetimi (CS) 
» Proje Sistemi (PS) 
» FİNANS
» Mali Muhasebe ve Finans (FI) 
» Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi (FSCM)
» Maliyet Muhasebesi(CO)
» TEKNİK
» Yazılım Geliştirme ve Programlama (ABAP)
» İş Zekası (BI - Business Intelligence)

Mali Muhasebe ve Finans (FI)

 

SAP Mali Muhasebe ve Finans uygulamaları ile

- Şirketinizin tüm muhasebe ve finansman süreçlerini diğer SAP ERP lojistik ve insan kaynaklari süreçleri ile gerçek zamanlı ve entegre olarak yönetebilirsiniz.
- Çok çeşitli raporlama, analiz ve görüntleme araçları ile mali denetimlerinizi, bütçe ve konsolidasyon işlemlerinizi güvenilir bir şekilde yapabilir, gercek zamanli entegrasyon sayesinde eksiksiz olarak tüm işlem verilerinizi işleyebilir ve raporlayabilirsiniz.
- IFRS, US GAAP, VUK vb diğer muhasebe ilkelerine göre veya şirket ihtiyaçlarına göre birbirinden bağımsız farklı defterler tutabilir, farklı muhasebe ilkelerine ilşkin muhasebe kayıtlarını farklı defterlerde kaydedebilir, uluslararası standardlara uyumlu muhasebe süreçleri yönetebilirsiniz.
- Uluslararası platformda anlaşılabilir ve kıyaslanabilir TFRS uygulamalarınızı oluşturabilirsiniz.
- Herbir defteri birden fazla para biriminde takip edebilir, konsolide finans ve yönetim raporlarını kolaylıkla alabilirs detaylı mali tablo analizlerinizi yapabilirsiniz.
- Zamanında ve hızlı ay ve yılsonu kapanış süreçlerini etkin kılan finansal modül araçları ile kapanış işlemlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz.
- Farklı muhasebe ilkelerine ilişkin kur farkı hesaplama, farklı muhasebe ilkelerine göre reeskont hesaplama, farklı muhasebe ilkelerine göre müşteri ve satıcı hesaplarının yapılandırılması, faiz hesaplama, mutabakatlar ödemeler ve benzeri birçok manüel işlemi otomatik olarak yapabilir, hata riskini ortadan kaldırarak çok daha hızlı kapanışlar gerçekleştirebilirsiniz.
- Belge ayrıştırma özelliği ile istenilen boyutlar (Segment, kar merkezi, iş alanı vb.) için muhasebe belgelerini anlık olarak ayrıştırabilir, ve bu seviyelerde farlı bilanço ve mali tablolar oluşturabilirsiniz.
- Duran varlıklarınız için paralel defterlerinize göre farklı değerleme alanları oluşturabilirsiniz. Bu değerleme alanları üzerinde, duran varlıklarınızı farklı ömür, tutar ve amortisman hesaplama yöntemi ile takip edebilir, paralel defterlerinizi de farklı değerleme yöntemlerine göre oluşturduğunuz tutarlar ile ayrı ayrı güncelleyebilirsiniz.
- Satış ve satın alma süreçlerini otomize edebilir, stok yönetiminizi daha güvenilir ve tutarlı bir şekilde yapabilirsiniz.
- Bordro ilişkin muhasebe kayıtlarını otomatik olarak defterlerinize kayıt edebilirsiniz.
- Müşteri ve satıcılarınıza ilişkin doğru analizleri yapabilir, müşterilerinize ilişkin olası riskleri belirleyeceginiz limitler dahilinde yönetebilir, kredi yönetimini muhasebe ve diğer satış süreçleri ile entegre şeklide uyulayabilirsiniz.
- Firma hedeflerine ilişkin bütçelemenizi yaparak, oluşan işlemlere ilişkin bütçe kontrolü ve planlama yaparak, yönetim kararlarının daha etkin bir şekilde verilmesine olanak sağlayabilirsiniz
- Seyahat taleplerini sistemde oluşturularak değerlendirilmesi, onaylanması, seyahatlerin planlanması, ilgili masrafların kaydının oluşturulmasını ve ödemelerin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bütün bunları yaparken HR anaverilerini kullanabilir, gerekiyorsa bordro ilişkin vergi hesaplamlarını otomatik yapabilir, mali muhasebe kayıtlarını otomatik oluşturabilir ve tamamını raprolayabilirsiniz.
- Yatırım yönetimi araçları ile, planlama, yatırım ve kurumsal sermaye yatırım önlemlerinin için finansman süreçlerini destekleyebilirsiniz. Yatırımın cari değerini, kara geçiş oranını hesaplayabilirsiniz.
- Tek bir platform üzerinde entegre bir yapı ile diğer yazılım sistemleri ile de kolayca ve birden farklı yöntem ile entegrasyon sağlayabilirsiniz.
- E-Fatura, E-Defter ve elektronik arşivleme yöntemleri ile finansal verilerinizi arşivleme maliyeti azaltılarak, dijital şirkete olanak tanıyabilirsiniz.
- Detaylı yetkilendirme metodları ile, görev ayrılığı ilkesi ve iş süreçleri ve erişim kontrolünü etkin bir şekilde sağlayabilir, gerekli takip ve kontrol mekanizmasını oluşturabilir, kurumsal risk ve uyumluluğunuzu ve kurumsal performansınızı yönetebilirsiniz.
- Mali Muhasebe, Müşteriler Muhasebesi, Satıcılar Muhasebesi, Duran Varlıklar, Envanter ve Nakit Yönetimi, Seyahat masrafları Yönetimi, Bütçe Yönetimi işlemlerinizin tamamını etkin ve verimli bir şekilde uygulayabilirsiniz.

MALİ MUHASEBE VE FİNANS MODÜLLERİ

 

» Defteri Kebir Muhasebesi

» Müşteriler Muhasebesi

» Saticilar Muhasebesi

» Duran Varliklar

» Özel Defterler

» Bankalar Muhasebesi

» Seyahat Masrafları Yönetimi

» Yatırım Yönetimi

» Finansal Kiralama Muhasebesi

© 2009 Tüm hakları saklıdır. web tasarım bireklam.net