Anasayfa | İletişim

HAKKIMIZDA | HİZMETLER | ÇÖZÜMLER | REFERANSLAR | KARİYER

» PROJE YÖNETİMİ
» LOJİSTİK
» Üretim Planlama ve Kontrol (PP)
» Kalite Yönetimi (QM) 
» Bakım Onarım (PM) 
» Malzeme Yönetimi (MM) 
» Satış Dağıtım (SD)
» Depo Yönetimi (WM) 
» Servis Yönetimi (CS) 
» Proje Sistemi (PS) 
» FİNANS
» Mali Muhasebe ve Finans (FI) 
» Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi (FSCM)
» Maliyet Muhasebesi(CO)
» TEKNİK
» Yazılım Geliştirme ve Programlama (ABAP)
» İş Zekası (BI - Business Intelligence)

KALİTE YÖNETİMİ (QM)

 

Tüm Tedarik Zincirinizi istenilen kalite seviyesinde tutarken müşterilerinize daha kaliteli ürünler sunun.

 

SAP ERP ile Kalite Yönetimi modülü firma içi süreçlerin ve ürünlerinin kalite düzeylerinin arttırılmasında kilit rol oynayacak araçlar içermektedir.

 

Diğer Bilgisayar destekli Kalite Sistemlerinin aksine SAP Kalite Yönetimi modülü tüm endüstriler için kalite süreçlerini desteklemektedir.

 

SAP ERP sisteminin tüm analitik fonksiyonları ile entegre bir şekilde kalite performansının takibini ve kalite stratejilerinin oluşturulmasını mümkün kılar.

 

ISO 9001:2008, ISO 22000, ISO 140001, TSE, OHSAS gibi en güncel kalite standart sistemlerini destekleyen SAP QM, bu sistemlerin entegrasyonu için gerekli tüm ihtiyaçları tüm endüstriler için bünyesinde barındır.

 

DİĞER MODÜLLER İLE ENTEGRASYON

SAP Kalite Yönetimi modülü diğer lojistik ve finans modüller ile entegre bir şekilde çalışmaktadır.

 

» Maliyet Muhasebesi : Kalite ilişkili maliyetler (Uygunsuzluk Maliyetleri, Hata Önleme Maliyetleri, QM Siparişi)

» Malzeme Yönetimi : Envanter Yönetimi (Kalite Kontrol ilişkili stoklar, kalite kontrol için hareket türlerinin aktivasyonu, Kullanım Kararı ile stok hareketleri) ve Satın Alma (Tedarikçi Değerlendirmesi, Giriş Kontroller, Denetimler, Sertifikalar, Kalite Bilgi Kaydı)

» Üretim Planlama ve Kontrol : Proses içi Kontroller ( Kontrol Noktaları, Üretim esnasında ve sonrasında yapılan kontroller), İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) ve Üretimde Verimliliğin Değerlendirilmesi - Analizi, Batch Yönetimi

» Satış ve Dağıtım : Satış öncesi yapılan son kontroller, Gönderilen Sertikalar, Müşteri İadelerinin takibi, Müşteriye özgü kontrol gereksinimleri

» Bakım ve Onarım : Kalibrasyonlar, Seri Numarası Yönetimi, Kestirimci Bakım ve Doğrulama

» CRM : Müşterilerden gelen kalite bildirimleri ve Şikayetleri

 

PLANLAMA SAFHASI

1. Kalite Kontrol Süreçlerinin İlişkilendirilmesi

2. Döküman Yönetimi

3. Anaveri Yönetimi

4. Yetki Yönetimi

5. Audit Yönetimi

6. Diğer Modüller ile entegrasyon noktalarının belirlenmesi ve düzenlenmesi

 

GERÇEKLEŞTİRME SAFHASI

SAP Kalite Yönetimi modülü, firma içi ve firma dışı bütün süreçlerin ve tedarik zincirinin tümüyle istenilen kalite seviyesine ulaşmasını amaçlar. Firma ihtiyaçları en ince noktasına kadar analiz edilerek gerçekleştirme safhasında dikkate alınır ve gerekli adımlar bu doğrultuda atılır. Bu amaçla Kalite Yönetimi Modülünün implementasyonu esnasında izlenilen adımlar aşağıdaki gibidir;

 

Kalite Planlaması

1. Kontrol Planlaması Anaverileri

 • Örnekleme Yöntemi
 • Dinamik Değişim Kuralı
 • Ana Kontrol Karakteristikleri
 • Kataloglar
 • Kontrol Yöntemleri
 • Malzeme Belirtimi
 • Kontrol Planları

2. Malzeme Anaverisi Kalite Görünümlerinin Oluşturulması

 • Kalite Görünümü
 • Tedarik Verileri
 • Kontrol Ayarları

3. Kalite Bilgi Kaydı

4. İstatistiksel Kalite Kontrol

 • Kontrol Şemaları ( Kabul Şemaları, Shewhart Şemaları,NP - P ve C Şemaları)

 

Kalite Kontrol

 • Kontrol Partilerinin Oluşturulması
 • Örneklem Miktarının Belirlenmesi
 • Dinamik Değişim kurallarının belirlenmesi ile atlama (Skip-Lot) sürecinin oluşturulması
 • Labaratuvar Analizlerine ait Sonuç Girişlerinin Yapılması
 • Hata Girişi Yapılması
 • Kullanım Kararının Verilmesi
 • Değerlendirme

Kalite Sertifikaları

 • Tedarikçilerden istenilen sertifikaların yönetimi
 • Müşterilere özel sertifika yönetimi
 • İnternet ortamında sertifika transferi
 • İstenilen formatta sertifika çıktıları

Problem Yönetimi

 • Kalite Bildirimleri ile etkili problem yönetimi
 • Üretim ve Satış - Dağıtım esnasında meydana gelen hatalardan ve kalite eksikliklerinden doğan şikayetlerin yönetimi

Test Ekipmanları Yönetimi ve Kalibrasyon

 • Kalite kontroller esnasında kullanılan test ekipmanlarının yönetimi ve ve kalibrasyonu amacıyla Bakım Onarım Modülü ile entegrasyon
 • As found ve As left kayıtlarının tutulması

Kalite Yönetimi Bilgi Sistemi

 • Laboratuvar Bilgi Yönetimi Sistemi - LIMS (Laboratory information management system)
 • Kalite Raporları
 • Dijital İmza Süreçleri

KALİTE YÖNETİMİ MODÜLÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLER

 • Tüm Kalite Kontrol Süreçlerinin entegrasyonu
  • Mal Giriş Kontroller
  • Proses Kontroller
  • Son Kontroller
  • Kaynağında yapılan kontroller
  • Tekrarlanan Kontroller
  • Satıcı Denetimleri
  • Kontrol Noktaları

 • Örnekleme Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Labaratuvar Bilgi Sistemi ile entegrasyon
 • Düzenleyici Önleyici Faaliyetler (DÖF Bildirimleri)
 • Kalite Kontrol Raporları
  • Muayene Raporları
  • Labaratuvar Analiz Raporları
  • Uygunsuzluk Maliyetleri Raporu

 • Test Ekipmanları Kalibrasyon Raporları
 • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) Şemaları
 • Bildirimler aracılığı ile Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Analizi
 • Kalite Skoru ve Kalite Düzeyleri ile Tedarikçi Değerlendirme Sürecine Destek
 • Numune Süreci - Kalite Bilgi Kaydının oluşturulması
 • Mal Giriş kontrollerde Atlama (Skip-Lot) Prosedürünün implementasyonu
 • Kalite Standartları Sistemleri ile entegrasyon (ISO - TSE - OHSAS - GMP...)
 • Harita uygulamaları ile entegre kontrol raporları
 • Hata ve Sonuç Girişlerine özel mobil çözümler

© 2009 Tüm hakları saklıdır. web tasarım bireklam.net