Anasayfa | İletişim

HAKKIMIZDA | HİZMETLER | ÇÖZÜMLER | REFERANSLAR | KARİYER

» HİZMETLER
» Süreç Danışmanlığı
» SAP Fonksiyonel Danışmanlık
» SAP Teknik Danışmanlık
» Dış Sistem Entegrasyonu 
» İyileştirme Projeleri
» Budgetright
» Mobil Çözümler

Bütçe Yönetim ve Karar Destek Sisteminde Tüm Modüller

 

» Satış Bütçeleri 

» Üretim Planlama Bütçeleri 

» Stok Bütçeleri 

» Üretim Bütçeleri 

» Satınalma Bütçeleri 

» İnsan Kaynakları Bütçeleri 

» Gider Bütçeleri 

» Yatırım Bütçeleri 

» Sarf Gider Yatırım Bütçeleri 

» Üretim Maliyetleri 

» Finans Bütçeleri ve Finansal Raporlamalar; 

   » Döviz Varsayımları 

   » Dönem Başı Mizanı 

   » Fiş Girişleri 

   » Planlı Kredi 

   » Nakit Planlaması 

   » Mali Raporlar; 

      » Mizan 

      » Gelir-Gider Tabloları 

      » Bilanço 

      » Nakit Akım Tablosu 

      » Brüt Karlılık Raporları 

      » Rasyo Analizleri 

      » Kullanıcı tanımlı yönetimin istediği diğer raporlar 

 

Enflasyon Muhasebesi: Uluslararası Muhasebe Standartları'nın (UMS) 29 numaralı standardı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı Seri XI No:20 "Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar" tebliğine uygun olarak kurgulanmıştır.

 

Konsolidasyon : Grup şirketleri ya da farklı lokasyonları olan şirketlerin mali tablolarının konsolide edilerek birleştirilmesi mümkündür. Ayrıca birden fazla lokasyona sahip şirketlerin KDV ve Nakit Konsolidasyonu da yapılabilmektedir.

 

Güvenlik Modülü: Yetkilendirilmiş sistem sorumluları ve Bütçe Modül Sorumluları vardır. Modül sorumluları kullanıcı tanımlamaları ve kendi modülleri ile ilgili her türlü kullanıcı yetkilerini vermekle yükümlüdürler. Yetkiler modül ve ekran bazlı okuma, yazma) veya veri bazlı (şirket, şube, masrafyeri, masrafyeri hiyerarşisi, satış organizasyonu, satınalma organizasyonu) olarak verilebilir. Kullanıcılar iç mesajlaşma ile modül sorumlularından yetki talebinde bulanabilirler.

 

Finans Modülleri: Tüm bütçe modülleri için mizan anahtarları girilerek şirket ve şube bazında mizanlar elde edilebilir. İş alanları arası nakit ve KDV Devirleri otomatik yapılır. Sistem, nakit durumuna göre otomatik repo yapar ve kredi alabilir. Mizanı baz alan kullanıcı tanımlı mali raporlar yapılabilir. Üretim modülündeki enflasyondan arındırılmış tutarlar ve mizan üzerinden düzeltilecek hesaplar dikkate alınarak enflasyondan arındırma ve konsolidasyon yapılır.

 

İnsan Kaynakları Bütçesi: Birden çok şirket ve şubenin, insan kaynaları bütçesini fiili verilerden faydalanarak ve tamamen kullanıcı tanımlı ana verilerden hareketle istenen detayda yapılabilmesi hedeflenmiştir. Sistem bütçe süreci göz önüne alınarak görev ve sorumluluklara göre dört ana bölüme ayrılmıştır. Birici bölümde; tüm şirket ve işalanlarını ilgilendiren temel varsayımlar sorumluluk verilen yetkililerce tanımlanmaktadır. İkinci bölümde; birimci bölümde tanımlanan ve iş alanı bazında değiştirilmesine izin verilen tanımlamalar yapılmaktadır. Üçüncü bölüde; ilk iki bölümde tanımlanan ana verilere göre dönembaşı fiili verileri fiili sistemden transfer edilip, bütçe verileri (masrafyeri, yönetim kademesi, ana veriler ve zaman boyutunda) girilmektedir. Dördüncü bölümde; tüm insan kaynakları analizleri çeşitli formlarda ve kullanıcı kriterlerine göre alınabilmektedir.

 

Planlama, Stok Kontrol ve Satınalma: İşletme üretim yerlerinin sevkiyat noktaları tanımlandıktan sonra ve Müşteri-Sevkiyat Noktası eşleştirmeleri yapıldıktan sonra, sistem tarafından satış rakamlarından hareketle, dönembaşı stoklar ile optimum sabit/değişken satış stok seviyeleri de dikkate alınarak, satınalma bütçeleri, sevkiyat bütçeleri, üretim ihtiyaçları ve gerekli raporlar oluşturulmaktadır. Yurdışı alımlarda satınalma fiyatı manuel girilebildiği gibi, ithal alım modülü kullanılarak gümrük, sair gibi vergiler ürün bazında girilip satınalma fiyatları otomatik olarak bulunur.

 

Üretim Bütçesi: Ürün işlem ve işlem tipi tanımları, ürün ağacı tanımlamaları, üretim hattı tanımları, hatların işgünü ve ürün vardiya kapasiteleri, ürün ağacı tanımları yapıldıktan, dönembaşı ve optimum sabit/değişken hammadde ve mamul stok bilgileri ile şubeler arası stok devir bilgileri girildikten sonra sistem hat bazında mamul üretim miktarlarını hesaplar.

 

Maliyetlendirme: Üretim aktivite giderleri ve gider bütçesindeki hesap aralıkları ve gider dağıtım anahtarları tanımlandıktan, değişken üretim giderleri, kullanım standartları ve birim fiyatları belirlendikten, hammadde satınalma birim fiyatları girildikten sonra, sistem her bir mamulün yasal ve enflasyondan arındırılmış aktivite maliyetlerini ve hammadde malzeme maliyetlerini hesaplayarak ürün maliyetlerini bulur.

 

Gider ve Yatırım Bütçesi: İşletmelerin gider yeri hiyerarşisine göre, yetki verilen kullanıcılar bütçelerini, gider yeri, gider çeşidi ve yatırım cinsi bazında girebilirler. Onaya gönderme, onaylama, onay bozma, reddetme, hesap bazında reddetme, okuma, raporlama, toplu işlemler fonksiyonlarıyla sistem interaktif bir şekilde yönetilmektedir. Fiili değerler SAP'den veya veritabanlarından otomatik alınarak, bütçe yılı karşılaştırılması yapılabilmektedir.

 

Satış Bütçesi: Bütçe varsayımlarından hareketle, fiili verilerden faydalanıp Satış Bütçesi süreçleri gözönüne alınarak istenilen satış organizasyonu, ürün ve özellikleri detayında bütçeleme yapılabilir. Bütçe varsayımları (satış organizasyonu, müşteri tipleri, iskonto çeşitleri tahsilat oranları, vade farkları, veri giriş şekli ve seviyeleri vs) tamamen kullanıcı tanımlıdır. Fiyat, Miktar, Ciro ve İskonto Bütçeleri, istenirse kapak bazında girişlerden detaya otomatik dağıtılarak, istenirse müşteri ve ürün detayındaki girişlerden konsolide edilerek ya da her ikisi birlikte kullanılarak en detay bazda, brden fazla şirket ve işalanı için hazırlanabilir. Satış Bütçesi verileri, diğer bütçe modülleri tarafından otomatik kllanılmaktadır. Bu verilerdeki değişikliklere sistem hemen tepki verebilir ve bütçeleme süreçleri otomatik çalıştırılarak kolayca mali tablolar elde edilebilir.

 

» Neden Bütçe Yönetim ve Karar Destek Sistemi ?

» Bütçe Yönetim ve Karar Destek Sisteminde Tüm Modüller

» Bütçe Yönetim ve Karar Destek Sisteminin Üstünlüğü

» Teknik Özellikler

 

© 2009 Tüm hakları saklıdır. web tasarım bireklam.net