Anasayfa | İletişim

HAKKIMIZDA | HİZMETLER | ÇÖZÜMLER | REFERANSLAR | KARİYER

» PROJE YÖNETİMİ
» LOJİSTİK
» Üretim Planlama ve Kontrol (PP)
» Kalite Yönetimi (QM) 
» Bakım Onarım (PM) 
» Malzeme Yönetimi (MM) 
» Satış Dağıtım (SD)
» Depo Yönetimi (WM) 
» Servis Yönetimi (CS) 
» Proje Sistemi (PS) 
» FİNANS
» Mali Muhasebe ve Finans (FI) 
» Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi (FSCM)
» Maliyet Muhasebesi(CO)
» TEKNİK
» Yazılım Geliştirme ve Programlama (ABAP)
» İş Zekası (BI - Business Intelligence)

Üretim Planlama ve Kontrol (PP)

 

Planlama ve çizelgelemeden, izlenebilirlik ve analize; değer zincirinizin verimliliğini arttırırken üretim süreçlerinize tümüyle hız verin.

 

» SAP ERP ile Üretim Planlama ve Kontrol modülü, tüm endüstrilerde üretim süreçlerini optimize ederek firma ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

» SAP PP - Üretim Planlama ve Kontrol Modülü SAP modüllerinin içerisinde Malzeme Yönetimi ve Finans Modülleri ile SAP ERP'nin bel kemiğini oluşturur.

» SAP ERP'nin en büyük başarısı, emsal ERP programlarının aksine muhasebe ile lojistik departmanların tümüyle entegre halde çalışabilmesine imkan veren bir mimariye sahip olmasıdır.

» SAP Üretim Planlama ve Kontrol modülü, Stoğa Üretim ve Siparişe Üretim gibi farklı planlama senaryoları için farklı üretim ve planlama stratejileri içermektedir.

 

ENDÜSTRİLERE ÖZEL SAP PP ALT MODÜLLERİ

 

» SAP PP - Kesikli Üretim : SAP PP - Kesikli Üretim alt modülü üretim hızının seri ve proses tipi üretimlere oranla daha yavaş olduğu, üretilen ürünlerin çeşitliliğinin seri üretime göre daha fazla olduğu endüstrilere özel çözümler içerir.

» SAP PPPI - Proses Üretimi : SAP PPPI - Proses Üretim alt modülü Gıda, İlaç ve Kimya sektörü gibi üretim reçetelerinin kullanıldığı endüstrilere özel çözümler içerir.i

» SAP REM - Seri Üretim : SAP REM - Seri Üretim alt modülü üretim hızının yüksek olduğu, az sayıda ürünlerin çok miktarda üretildiği endüstrilere özel çözümler içerir.

» SAP PP - KANBAN : Özellikle otomativ sektöründe hizmet veren firmalar için üretimin tam zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla kanban sistemini destekleyen özel çözümleri içerir.

 

PLANLAMA SAFHASI

1. Sektöre has detayların şekillendirilmesi

2. Satış ve Operasyon Planlaması - SOP (Sales and Operations Planning)

3. Talep Yönetimi - DM (Demand Management)

4. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)'na ait ayarların belirlenmesi

5. Anaveri Yönetimi

6. Sipariş ayarlarının belirlenmesi

7. Diğer Modüller ile entegrasyon noktalarının belirlenmesi

8. Yetki Yönetimi

 

GERÇEKLEŞTİRME SAFHASI

SAP PP - Üretim Planlama ve Kontrol modülü, üretime dayalı maliyetlerin minimize edilmesini, üretim faaliyetlerinin monitörize edilmesi ile daha sağlıklı analizlerin yapılmasını ve planlama stratejilerinin daha ihtimamlı yapılmasını sağlayan çözümler içerir. Bu amaçla Üretim Planlama ve Kontrol Modülünün implementasyonu esnasında izlenilen adımlar aşağıdaki gibidir;

 

Malzeme İhtiyaç Planlaması - MRP

Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirements Planning - MRP)'nın kullanılabilir hale getirilmesi sürecinde aşağıdaki anaveriler oluşturulmaktadır;

» Ürün Ağaçları - BOM(Bill of Materials)

» İş Yerleri (Work Center)

» İş Planı (Routing) / Reçete (Recipes)

» Üretim Versiyonu (Production Version)

 

Üretim Planlaması

» Uzun Dönemli Planlama (Long-term Planning)

» Ana Üretim Programı - MPS (Master Production Scheduling)

 

Kapasite Planlaması

Kapasite Planlaması, Satış ve Dağıtım, Bakım Onarım, Proje Sistemi ve Üretim Planlama ve Kontrol modülünün tüm alt modülleri ile entegre bir şekilde çalışmaktadır.

 

» Kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesi

» Çizelgeleme

 

Üretim Denetimi

Üretim Denetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Modülünün temel öğesi olan sipariş yapısının belirlenmesinde rol oynar.

 

» Sipariş konfigürasyonu

» Denetim Ayarları

» Teyit konfigürasyonu

 

Ürün Masrafları Planlaması

SAP ERP Maliyet Muhasebesi modülü ile entegre bir halde çalışan Üretim Planlama ve Kontrol modülü, firmaların ürün ve hizmet maliyetlerinin analizi ve planlaması için anahtar çözümler içerir.

 

» Miktar yapısı ile maliyet hesaplama

» Fiyat Güncellemesi

» Birim Maliyetlendirme

 

Üretim Planlama ve Kontrol Modülüne Özel Çözümler

» Aylık ve Yıllık Üretim Analizi Raporları

» Üretim - Fire Raporları

» SAP ERP Sistemi bünyesindeki diğer modüller - Firma bünyesindeki diğer departmanlar ile entegrasyon

» Üretim Planlama ve Kontrol modülünün farklı alt modüllerini (Kesikli - Seri - Proses tipi Üretim) aynı sistem içerisinde entegre bir halde yönetilebilmesi

» Malzeme Kullanım Analizi

» Ürün Masrafları Analizi

» Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) - Ana Üretim Planı (MPS) - Talep Yönetimi (DM) - Üretim Kaba Planı (SOP) implementasyonu ve entegrasyonu

» Varyant Konfigürasyonu

» KANBAN Analizi

» Firmanıza özel yetki yönetimi

» Tahminleme - Üretim Simülasyonu

» Mühendislik Değişiklik Yönetimi

» Üretim Dengeleme (Production Balancing)

© 2009 Tüm hakları saklıdır. web tasarım bireklam.net